Skip to main content
Київ, вул.Гаврилишина 7, офіс 709/16

КУРС "БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДЛЯ КЕРІВНИКА+BAS"

Курс "Бухгалтерський облік для керівника" підходить для тих, хто планує відкрити свій бізнес чи його має. Після проходження курсу ви будете розумітися на бухгалтерському та податковому обліку. читати оборотно-сальдову відомість, баланс, розбиратися у звітності, зможете контролювати роботу головного бухгалтера, самостійно працювати у програмі BAS, подавати звітність. Курс охоплює останні зміни Законодавства, ви ознайомитеся з сучасними технологіями, розробками, сайтами та нововведеннями для роботи бізнесу .
Це сучасний курс, на якому бухгалтерія дається легко, з великою кількістю практичних занять та поясненням. Незалежно від того, який метод навчання ви виберіть - результат буде чудовим!
В результаті проходження курсу ви зможете самостійно вести бухгалтерію та подавати звітність.
Для тих, хто сумнівається, ми даємо можливість ознайомитися з методикою викладання. підключивши до робочої групи онлайн або прийти до навчального центру та ознайомитись як проходять заняття. Ми гарантуємо що ви залишитеся задоволені здобутими знаннями та вмінням працювати у програмах.

Курс "БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК З НУЛЯ В КОМПЛЕКСІ ЗBAS (BUSINESS AUTOMATION SOFTWARE)+ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР" включає такі курси :

Запис в вайбері +38(095)3578435

ГРАФІК ЗАПУСКУ ГРУП
КУРС "БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК КЕРІВНИКА + BAS (BUSINESS AUTOMATION SOFTWARE)

Ранкові групи
Запуск групи Дні відвідувань Філіал Тривалість занять Закінчення занять
14 травня 2024 вт.чт., 9.00-12.00
ОНЛАЙН
авторський
20 занять по 3 години
18 липня 2024
3 липня 2024 пн.ср.пт, 9.00-11.00
ОНЛАЙН
29 занять по 2 години
28 червня 2024
11 червня 2024 вт.чт., 9.00-13.00
ОНЛАЙН
20 занять по 3 години
15 серпня 2024
3 червня 2024 пн.ср.пт., 12.00-15.00
Київ, авторський
20 занять по 3 години
12 червня 2024
25 червня 2024 вт.чт, 12.00-15.00
ОНЛАЙН
20 занять по 3 години
2 серпня 2024
Денні групи
Запуск групи Дні відвідувань Філиіл Тривалість занять Закінчення занять Ціна курсу
15 травня 2024 пн.ср.пт., 15.00-18.00
ОНЛАЙН
16 занять по 4 години 28 червня 2024 ЗАПИСАТИСЬ
11520 грн
11 червня 2024 вт.чт.,13.00-17.00 ОНЛАЙН 20 занять по 3 години 16 серпня 2024 ЗАПИСАТИСЯ 11520 грн
3 липня 2024 пн.ср.пт.,15.00-18.00
ОНЛАЙН,авторський
20 занять по 3 години 30 квітня 2024 ЗАПИСАТИСЬ
12960 грн
6 серпня 2024 вт.чт.,14.00-18.00
ОНЛАЙН,авторський
16 занять по 4 години 26 вересня 2024 ЗАПИСАТИСЬ
12960 грн
Вечірні групи
Запуск групи Дні відвідувань Філиіл Тривалість занять Закінчення занять Ціна курсу
7 травня 2024
вт.чт. 19.00-21.00
ОНЛАЙН
29 занять по 2 години 15 серпня 2024
11520 грн
25 квітня 2024
вт.чт.,18.00-21.00
ОНЛАЙН
24 знять по 3 години
2 липня 2024
12960 грн
15 травня 2024
пн.ср.пт.,19.00-21.00
ОНЛАЙН
авторський
29 занять по 2 години
22 липня 2024
11520 грн
3 червня 2024
пн.ср.пт,19.00-21.00
ОНЛАЙН
29 занять по 2 години
9 липня 2024
12960 грн
Вихідного дня
Запуск групи Дні відвідувань Філиіл Тривалість занять Закінчення занять Ціна курсу
18 травня 2024
сб.нд., 9.00-13.00
ОНЛАЙН
16 занять по 4 години 21 липня 2024 ЗАПИСАТИСЬ
11520 грн
20 квітня  2024
сб.,нд.,15.00-18.00
ОНЛАЙН
авторський
20 занять по 3 години 30 червня 2024 ЗАПИСАТИСЬ
11520 грн
27 липня 2024 сб.нд. 13.00-16.00
ОНЛАЙН
20 занять по 3 години 29 вересня 2024 ЗАПИСАТИСЬ
11520грн
8 червня 2024 сб.нд.,9.00-13.00
ОНЛАЙН
16 занять по 4 години 28 липня 2024 ЗАПИСАТИСЬ
12960 грн
10 серпня 2024 сб.нд.,9.00-13.00
ОНЛАЙН,
авторський
16 занять по 4 години 29 вересня 2024 ЗАПИСАТИСЬ
11520 грн
20 квітня 2024 сб.нд.,15.00-18.00
ОНЛАЙН
авторський
16 занять по 4 години 30 червня 20024 ЗАПИСАТИСЬ
11520 грн

ПРОГРАМА КУРСА «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДЛЯ КЕРІВНИКА + BAS (BUSINESS AUTOMATION SOFTWARE)»

МОДУЛЬ 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Рахунки бухгалтерського обліку.

 • Поняття бухгалтерського обліку.
 • Господарські операції.
 • План рахунків бухгалтерського обліку. Рахунки Поняття Дебет Кредит. Сальдо. Система подвійного запису.
 • Рахунки бухгалтерського обліку. Кореспонденції рахунків. Бухгалтерські проводки.
 • Подвійний запис.
 • Оборотно - сальдова відомость.
 • Взаимозвязок між балансом та рахунками.
 • Документальне оформлення.

Практичне заняття: Відображення господарських операцій на рахунках. Відкриття рахунків. Сальдо на рахунках бухгалтерського обліку в активних ,пасивних та активно-пасивних рахунках. Формування оборотно - сальдової відомості та зв"язок з балансом.

2. СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

 • Форми господарювання.
 • Є-підприємець.
 • Статутний фонд.
 • Розрахунки з засновниками.
 • КВЕДи.
 • Реєстрація підприємства та підприємця ЄДРПОУ.
 • Фонд соціального страхування на випадок безробіття.
 • Фонд інвалідів. Квоти.
 • Державна фіскальна служба служба .Електорнний кабінет платника.
 • Реєстрація субєкта підприємницької діяльності на єдиному податку.
 • Регєстрація субєкта підприємницької діяльності на загальній системі оподаткування.
 • Реєстрація РРО,ПРРО
 • Ліцензування.
 • ПФУ.
 • Реєстрація Онлайн.
 • Облікова політика підприємства.
 • Законодавча база.
 • Поняття доходів та витрат на практичних прикладах.
 • Системи оподаткування на практичних прикладах.

Практичне заняття в BAS : Створення підприємства в довіднику «Організації». Облікова політика підприємства.

3. ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ

Первинні документи. Оформлення первинних документів.

Законодавча база.

Практичне заняття: заповнення первинних документів: рахунки, накладні, платіжні доручення, прибуткові та видаткові касові ордери, звіт про використанні кошти на прикладі відправки у відрядження підзвітної особи.

4. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ НА РАХУНКАХ В БАНКУ

 • Відкриття рахунків банках
 • Бухгалтерський облік грошових коштів на поточному рахунку в банку.
 • Порядок ведення обліку грошових коштів на поточному рахунку в банку.
 • Відображення господарських операцій на поточному рахунку в банку.. Вивчення проводок.

Практичне заняття в BAS: оплата постачальникам за товари, работи, послуги; відображення надходження грошових коштів від покупців за товари, работи, послуги. Оплата податків та внесків. Внесення грошових коштів до статутного капіталу. Оплата послуг банку.

5. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ В КАСІ

 • Бухгалтерський облік грошових коштів в касі.
 • Ліміт каси.
 • Законодавча база.
 • Договір про матеріальну відповідальність касира.
 • Реєстрація ПКО та ВКО. Формування касової книги. Формування статей руху готівкових та безготівкових коштів..
 • Інвентарізація грошових коштів в касі.
 • Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Вивчення проводок.
 • Проведення господарських операцій з готівковими грошовими коштами в касовій книзі. Особливості ведення обліку.

Практичне заняття в BAS: Формування довідників «Каса», статті руху грошових коштів. Розрахунки з підзвітними особами. Внесення готівкою в банк.

6. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ

 • Порядок оформлення звіта про використані кошти по витратам на відрядження (добові, проїзд, проживання та інші витрати).
 • Порядок оформлення в програмі BAS звіту про використані кошти на господарські потреби та на відрядження.
 • Порядок повернення підзвітних сум або компенсації перевитрат підзвітним особам.
 • Законодавча база.

Практичне заняття в BAS: Розрахунки з підзвітними особами, видача готівки, здача в банк невикористаних коштів. Звіти про використанні кошти

7. ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

 • Поняття доходів.
 • Облік витрат.

8. ОБЛІК ЗАПАСІВ

 • Нормативна база організації обліку запасів на підприємстві.
 • Законодавча база.
 • Бухгалтерський облік запасів.
 • УКТЗЕД
 • Первина документація по обліку запасів.
 • Складський облік: Інвентарізація ТМЦ. Оприбуткування надлишків. Списання ТМЦ. Переміщення ТМЦ.
 • Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку.вивчення проводок.

Практичне заняття в BAS: створення довідників «номенклатура» Робота з списком. Інвентарізація. Списання. Оприбуткування надлишків. Робота з звітами.

9. РОЗРАХУНКИ З ДЕБІТОРАМИ ТА КРЕДИТОРАМИ

 • Розрахунки з постачальниками.
 • Схема рахунків та розрахунків з постачальниками та покупцями.
 • Облік операцій по надходженню від постачальників, оформлення операцій повернень , коригувань податкового кредита.
 • Облік операцій з покупцями, оформлення операцій повернень від покупців, коригування податкових зобов"язань.

Практичне заняття в : створення довідника"Контрагенти". Проведеня господарських операцій по придбанню та продажу товару.робіт.послуг.. Оформлення рахунків, накладни, актів,податкових накладних. Оплата рахунків. Проведення звірки взаєморозрахунків з контрагентами, проведення івентарізації розрахунків з контрагентами.

10. ОБЛІК ОСНОВНиХ ЗАСОБІВ

 • Класифікація та оцінка основних засобів.
 • Законодавча база.
 • Облік основних засобів.
 • Амортизація основних засобів, методи амортизації.
 • Натходження ОЗ.: придбання, внески до статутного капіталу.
 • Введення в експлуатацію ОЗ, налаштування методів амортизації.
 • Списання, переміщення ОЗ.
 • Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Вивчення проводок.
 • Інвентаризація ОЗ.
 • Формування в програмі актів приняття до обліку, списання, зведення нарахування амортизації та інвентарних карток.

Практичне заняття в BAS: придбання основних засобів, введення в експлуатацію, нарахування амортизації. Формування звітів по рахунках 10,11,12,15.

11. ОБЛІК МАЛОЦІННИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ (МНМА)

 • Поняття малоцінних необоротних матеріальних активів.
 • Законодавча база.
 • Бухгалтерський облік малоцінних необоротних матеріальних активів.
 • Амортизація та вибуття малоцінних необоротних матеріальних активів.
 • Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського облікуа. Вивчення проводок.
 • Практичне заняття в BAS: придбання малоцінних необоротних матеріальных активів, введення в експлуатацію, нарахування амортизації. Формування звітів. по рахунку 112.

12. ОБЛІК НЕМАТЕРіАЛЬНИХ АКТИВІВ

 • Оцінка та класифікація нематеріальних активів.
 • Законодавча база.
 • Бухгалтерський облік нематеріальних активів.
 • Амортизація НМА, методи амортизації.
 • Натходження НМА: придбання та приняття до обліку.
 • Прийняття до обліку НМА, налаштування методів амортизації.
 • Амортизація НМА.
 • Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку..Вивчення проводок.
 • Інвентарізація НМА.
 • Формування в програмі актів приняття до обліку, списання, формування відомостей амортизації та інвентарізаціїкарток НМА.

Практичне заняття в BAS: придбання нематеріальних активів, приняття до обліку. Формування звітів по рах. 12.

13.  КАДРОВИЙ ОБЛІК 

1.1. Прийом на работу працівників. Порядок оформлення працівників згідно КЗпП.

1.2. Штатний розклад.

1.3. Особова картка.

1.4. Пільги працівників.

1.5. Додаткові гарантії.

1.6.  Особова справа .Документація.

1.6. Облік  трудових книжок.

1.7. Порядок подачі повідомлення про прийняття на роботу.

 1.8. Штрафні санкції про порушення КЗпП  2023 года.

1.9. Прийом на роботу працівників  по договорам ЦПХ. Порядок оформлення працівників згідно  ЦКУ.

1.10. Облік  робочого часу. Табель обліку використання робочого часу.

14. ПАРАМЕТРИ НАРАХУВАННЯ ЗАРАБІТНОЇ ПЛАТИ

2.1. Законодавтво в сфері нарахування  заробітної плати.

2.2. ЄСВ. 

2.3. ПДФО.

2.4. ПСП.

2.5. Прожиткові  мінімуми.

2.6. Мінімальна заробітна плата.

2.7. Неоподатковуваний мінімум.

2.8. Налаштування параметрів для автоматичної виплати зарплати ,податків.

15. НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

3.1. Нарахування заробітної плати. Премія.

3.2. Нарахування допомоги  по тимчасовій втраті працездатності(лікарняних).

3.3. Нарахування декретних.

3.4. Види відпусток. Нарахування відпусток.

3.5. Звільнення працівників. Нарахування розрахункових.

Практичне заняття: заповнення табеля обліку використання робочого часу. Нарахування зарабітної плати в розрахунко - платіжних відомостях.(премії,лікарняні, розрахункові, відпускні, декретні) виплата зарабітної плати по платіжним відомостям.

Практичне заняття в програмі: Порядок заповнення довідників "фізичні особи,співробітники організації; (введення відомостей про пільги, інвалідність, пенсіонерів).

Порядок введення даних про принятих працівників (встановлення посад, штатних окладів, нарахування та утримання для окремих працівників), формування порядка віднесення на витрати витрат по  по заробітній платі.

Порядок змін даних про працівників (переміщення, зміни окладів, звільнення з організації), налаштування позицій  «штатний працівник » та «працівник за сумісництвом».

16.ЗАПОВНЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПО ПЕРСОНАЛУ

 • Настройка параметрів обліку для нарахування  заробітної плати. Налаштування ставок податків та внесків, параметрів для формування платіхних документів по внескам у фонди.
 • Порядок заповнення регламентованого виробничого календаря для обліку норм відпрацьованого часу.
 • Порядок нарахування та виплати заробітної плати працівнкам два рази в місяць, порядок оформлення в програмі виплати податків  по зарплаті при виплаті авансів та зарплати, формування розрахункових листків співробітників та платіжних відомостей.
 • Порядок оформлення  виплати авансу та зарплати  на карткові рахунки працівників.
 • Формування платіжних документів по внескам у фонди.
 • Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Вивч енняпроводок.
 • Формування довідок про доходи працівників, нарахувань у фонди, заяв про надання ПСП, наказів та особових карток працівників
 • Регістри розрахунків.
 • Регістри накопичення.

МОДУЛЬ 2. ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

1. ПОДАТКИ ТА ВНЕСКИ. ШТРАФИ. ПЕРЕВІРКИ

 • Перевірки.Види перевірок.Особливості проведення перевірок.
 • Штрафні санкції та пеня за порушення в сфері бухгалтерського обліку.
 • Податки та внески.
 • Законодавча база.

2. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ПДВ)

 • Об"єкти оподаткування.
 • Законодавча база.
 • Ставки ПДВ.
 • Податковий кредит.
 • Податкові зобов"язання.
 • Податкова накладна.
 • Визначеення першої події.
 • Реєстрація податкових накладних в ЄДРПН.
 • Декларація по ПДВ.
 • Коригування ПДВ,.

Практичне заняття: Визначення першої події по прибанню та продажу на практичних прикладах. Створення реєстрів отриманих та виданих податкових накладних та визначення зобов"язань по ПДВ
Практичне заняття в програмі : Реєстрація податкових накладних на прикладі господарських операцій.за три місяці діятельності підприємства. Робота з регістрами накопичення, звітами по непідтверженим податковим зобов"язанням та податковому кредиту. Формування декларації по ПДВ за три місяці діяльності підприємства.. Коригування ПДВ.

3. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

 • Податок на прибуток.
 • Об"єкти оподаткування.
 • Ставки податку на прибуток.
 • Особливості оподаткування.
 • Декларація про прибуток.
 • Формування доходів підприємства.
 • Формування витрат підприємства.
 • Закриття періода.
 • Фінансовийй результат.
 • Алгоритм заповнення декларації про прибуток.

Практичне заняття в : проведення господарських операцій по придбанню,продажу ТМЦ, основних засобів, МНМА, НМА, МШП, надання послуг, повернення ТМЦ, введення в експлуатацію необоротних активів, списання, оприбуткування надлашків, нарахування та виплати зарабітної плати, відряджень , процентів перерахування та отримання та особливості розподілення доходів та витрат по операціям та видам діятельності. Закриття місяця. Фінансовий результат. Нарахування амортизаціїї. Податок на прибуток. Заповнення декларації про прибуток та додатків.

4. ЄДИНИЙ ПОДАТОК

 • Платники єдиного податку.
 • Ставки єдиного податку.
 • Практичне заняття в програмі BAS: створення підприємця - на єдиному податку-платника ПДВ. Облікова політика підприємства.
 • Проведення господарських операцій по придбання та продажу ТМЦ, послуг, нарахування та виплати зарабітної плати та особливості розподілення доходів у відповідності з декларацією по єдиному податку. Заполнення декларації по єдиному податку та книги обліку доходів та витрат.

Практичне заняття в програмі BAS: внесення дані про підприємця в BAS, здійснення діятельності ФОП, особливості заповнення первинних документів та звітності. Закриття періода,формування декларації про єдином податку та книзі обліку доходів плательщика единому податку.

5. ФІНАНСОВиЙ РЕЗУЛЬТАТ

 • Витрати підприємства та віднесення на фінансовий результат.
 • Доходи підприємства на финансовый результат.
 • Визначення прибутків та збитків.
 • Практичне заняття в BAS: Закриття періода. Формквання звітності.Визначення фінансового результата. Визначення прибутків та збитків.

6. ЗВІТНІСТЬ

 • Баланс. Алгоритм заповнення баланса.
 • Фінансовий результат. Алгоритм заповнення фінансового результату.
 • Статистична звітність.
 • Практичне заняття в програмі BAS: заповнення баланса, фінансових результату та статистична звітность.
 • Формування звітності ЄСВ та 1ДФ (особливості відображення доходів)

Практичене заняття: Заповнення баланса та фінансового результата, декларації про майновий стан фізичної особи -підприємця га загальній системі оподаткування.

7. ЕЛЕКТРОННА ЗВІТНІСТЬ

Створення звітності в BAS та методика подачі в електронному вигляді через різні програми.

Запис на курси
Оберіть який курс Вас цікавить
Коли вам зручно займатись
Ви плануєте займатись
Дата початку занять