КУРС "КАДРи + ЗАРПЛАТА +1С 8.3"

Курс "Кадры + зарплата +1С 8.3"

Курс "Кадри + зарплата +1С 8.3" в  Навчальному  центрі Пульс підходить як для початківців,так і для тих, хто вже працює бухгалтером та  хоче підвищити  свою кваліфікацію, а тако ж якщо Ви підприємець та плануєте  оформлювати працівників та нараховувати  заробітну плату.

В даному курсі  Вас навчать  оформлювати  працівників  на работу, складати накази, вести кадровий облік. Ви дізнаєтеся про пільги, додаткових гарантіях  та як їх застосовувати.Нараховувати  заробітну плату, декретні, відпускні, лікарняні, відрядження, розрахункові, заповнювати  табель обіку використання  робочого часу, формувати довідки працівникам.

 Великою проблемою  бухгалтера є правильність налаштування ть параментрів для нарахування та виплати  заробітної плати . Та саме на цьому курсі Вас навчать правильно це робити. . 

  Курс "Кадри +зарплата+1С 8.3" проводиться на практичних прикладах реального роботодавця. На ньому Ви приймаєте працівників.налаштовуєте параметри згідно Законодавства ,нараховуєте заробітну плату ручним способом та механізованим. 

  Якщо  Ви не розбираєтеся в бухгалтерських проводках , системах оподаткування та не знаэте 1С 8.3 рекомендуэмо курс КУРСИ БУХГАЛТЕРА З НУЛЯ + 1 С 8.3.     

 Формувати звітність,роботі в програмі "МЄДОК " Вас навчать на курсі  КУРС "БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК  З НУЛЯ В КОМПЛЕКСІ  З 1 С 8.3 + ГОЛОВНИЙ  БУХГАЛТЕР",

 

 

ГРАФіК ЗАПУСКА ГРУП 2018

НА КУРС "КАДРи + ЗАРПЛАТА

+1С 8.3"

РАНКОВІ ГРУПИ

 
Запуск групиДні відвідувань

Філіал

Акція
20 листопада 2018 вт.ср.чт.,9.00-12.00 Шулявка  5 занять по 3 години записатися нет 2000
4 грудня 2018 вт.ср.чт.,9.00-12.30 Шулявка,авторський 4 занять по 4 години записатися нет 2200
20 лютого 2019 ср.,10.00-16.00 Шулявка 3 занять по 6 години записатися нет 2200
 14 січня 2019 пн.пт.,10.00-14.00 Шулявка 5 занять по 3години записатися нет 2200

ДЕННІ ГРУПИ

 
Запуск групиДні відвідуваньФіліалАкція
14 грудня  2018 пн.пт.,14.00-18.00

Шулявка,авторський

 

4 заняття по 4 години записатися нет 2200
14 січня 2019 пн.пт.,10.00-14.00 Шулявка 6 занять по 2,5 години записатися нет 2000
12 грудня  2018 вт.ср.чт.,12.00-15.00 Шулявка 5 занять по 3 години записатися нет 2000
6 грудня 2018 вт.чт.,12.30-15.30 Шулявка,авторський 5 занять по 3 години записатися нет 2200
18 грудня 2018 вт.чт.,15.30-18.30 Шулявка,авторський 5 занять по 3 години записатися нет 2200

ВЕЧІРНІ ГРУПИ

 
Запуск групиДні відвідуваньФіліалАкція
21 лютого2019 вт.  чт., 18.00-21.00 Шулявка.авторський 5 заняття по 2,5 години записатися нет 2200
 1 березня 2018 вт.чт.,18.30-21.00 Шулявка,авторський 5 занять по 2,5  години записатися нет 2200

ГРУПИ ВИХІДНОГО ДНЯ

 
Запуск групиДні відвідуваньФіліалАкція
1 грудня 2018 сб.нд.,9.00-12.00 Шулявка 5 занять по 3 годин записатися нет 2000
25 листопада  2018 нд , 15.00 - 20.00 Шулявка,авторський 3 занять по 6 години записатися нет 2200
20 січня  2019 нд.,15.00-20.00 Шулявка 3 занять по 5 години записатися нет 2200
23 березня  2019 сб.нд.,12.00-16.00 Шулявка 4 занять по 4 години записатися нет 2200
 23 лютого 2019 сб.нд.,9.00-12.00 Шулявка 5 занять по 3 години записатися нет 2200
1 грудня 2018 сб.нд.,9.00-12.00 Шулявка 5 занять по 3 годин записатися нет 2000

 

Термін і вартість навчання

Навчання в  групі    Навчання індивідуально

Кількість

годин

15

На теріторії навчального центра

1 слухач – 250 грн.год з чол.

2 слухача – 200 грн.год з чол.

На теріторії зазамовника

1 слухач – 300 грн. год.з  чол.

Навчання в групі

для юридичних осіб

(безгот)

 

 

2200 ГРН. / КУРС

 

 

2300 ГРН./КУРС

Кіількість

академ. годин

20

Кількість 

осіб 

в групі

4-8

Сертифікат по

закінченню

так

Знижка при

100% оплаті за

курс

не має

Вартість навчання базова

АВТОРСЬКИЙ 

НА КУРС "КАДРИ+ЗАРПЛАТА" ЗНИЖКИ НЕ ДІЮТЬ

2000

2200


                                                                                             

ПРОГРАМА КУРСА "КАДРИ + ЗАРПЛАТА+1с 8.3"

1.  КАДРОВий облік 

1.1. Прийом на работу працівників. Порядок оформлення працівників згідно КЗпП.

1.2. Штатний розклад.

1.3. Особова картка.

1.4. Пільги працівників.

1.5. Додаткові гарантії.

1.6.  Особова справа .Документація.

1.6. Облік  трудових книжок.

1.7. Порядок подачи  уведомления о принятии на работу.

 1.8. Штрафні санкції про порушення КЗпП  2017 года.

1.9. Прийом на работу працівників  по договорам ЦПХ. Порядок оформлення працівників згідно  ГКУ.

1.10. Облік  робочого часу. Табель обліку використання робочого часу.

2. ПАРАМЕТРи НАрахування ЗАРАБіТНОї ПЛАТи

2.1. Законодавтво в сфері нарахування  заробітної плати.

2.2. ЄСВ. 

2.3. ПДФО.

2.4. ПСП.

2.5. Прожиткові  мінімуми.

2.6. Мінімальна заробітна плата.

2.7. Неоподатковуваний мінімум.

2.8. Налаштування параметрів для автоматичної виплати зарплати ,податків.

3. НАрахування та ВиПЛАТА ЗАРАБіТНОЙ ПЛАТи

3.1. Нарахування заробітної плати. Премія.

3.2. Нарахування допомоги  по тимчасовій втраті працездатності(лікарняних).

3.3. Нарахування декретних.

3.4. Види відпусток. Нарахування відпусток.

3.5. Звільнення працівників. Нарахування розрахункових.

Практичне заняття: заповнення табеля обліку використання робочого часу. Нарахування зарабітної плати в розрахунко - платіжних відомостях.(премії,лікарняні, розрахункові, відпускні, декретні) виплата зарабітної плати по платіжним відомостям.

Практичне заняття в програмі 1С 8.3: Порядок заповнення довідників "фізичні особи,співробітники організації; (введення відомостей про пільги, інвалідність, пенсіонерів).

Порядок введення даних про принятих працывникыв (встановлення посад, штатних окладів, нарахування та утримання для окремих працівників), формування порядка віднесення на витрати витрат по  по заробітній платі.

Порядок змін даних про працівників (переміщення, зміни окладів, звільнення з організації), налаштування позицій  «штатний працівник » та «працівник за сумісництвом».

ЗАПОвнення ПАРАМЕТРіВ облікової політики по персоналу

  • Настройка параметрів обліку для нарахування  зарабітної плати. Налаштування ставок податків та внесків, параметрів для формування платіхних документів по внескам у фонди.
  • Порядок заповнення регламентованого виробничого календаря для обліку норм відпрацьованого часу.
  • Порядок нарахування та виплати заробітної плати працівнкам два рази в місяць, порядок оформлення в програмі виплати податків  по зарплаті при виплаті авансів та зарплати, формування розрахункових листків співробітників та платіжних відомостей.
  • Порядок оформлення  виплати аванса та зарплати через касу та на карткові рахунки працівників.
  • Формування платіжних документів по внескам у фонди.
  • Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Вивченняпроводок.
  • Формування довідок про доходи працівників, нарахувань у фонди, заяв про надання ПСП, наказів та особових карток працівників
  • Регістри розрахунків.
  • Регістри накопичення..

Після курса Ви зможете працювати бухгалтером по зарплаті на підприємстві та у підприємця.

 

ПОДАТи ЗАЯВКУ НА КУРС

П.І.Б.(*)
E-mail(*)
Телефон
Курс(*)
Група(*)
Виберіть дату початку занять(*)
Примітки