КУРСИ БУХГАЛТЕРського обліку з нуля +1С 8.3

                  

Професія бухгалтер є найбільш затребуваною на ринку праці. Без неї не може обійтися не одне підприємство,
 
організація, підприємець.
Зазвичай в компаніях, які можуть дозволити собі тримати в штаті декількох фахівців, бухгалтера працюють за
 
певними напрямами - один відповідає за касу і нарахування зарплати, другий працює з підзвітними особами,
 
нараховує зарплату і утримує податки, третій займається складом і готовою продукцією, і т. д. За всю бухгалтерію і
 
її правильне ведення тут відповідає головний бухгалтер.
  На сьогоднішній день неможливо обійтися без знань комп'ютерних програм. Особливу увагу при оформленні на
 
роботу приділяється вмінню працювати в програмі 1С 8.3.
  Якщо у Вас ще немає досвіду роботи бухгалтером, ви студент, випускник і плануєте в подальше пов'язати своє  життя з економікою, фінансами, бухгалтерією, менеджментом, маркетингом юриспруденцією, то саме цей курс
 
підійде.

Тривалість і вартість навчання

Навчання в групі              Навчання індивідуально

Кількість

годин

Академічних

годин

Вартість

навчання

48

 

 

64

 

2600 грн.

На теріторії навчального центра

 

1 слухач –250 грн.год з чол.

 

2 слухач – 200 грн. год. з чол.

 

На теріторії замовника

 

1 слухач – 300грн.год з чол.

 

Навчання  в групі для

 

юридичних осіб (безгот.)

 

2800 грн./курс

 

                   КУРС "БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК З НУЛЯ + 1С 8.3"

 

                             

                        РАНКОВІ ГРУПИ

ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ

ГРУПА

ФІЛІАЛ

ДНІ ВІДВІДУВАНЬ ГОДИНИ ЗАНЯТЬ ТЕРМІН ЗАНЯТЬ ЦІНА

3 ЛИПНЯ 2017

РАНКОВА

ШУЛЯВКА

ПН.СР.ПТ. 10.00-14.00

13.07

(12 ЗАНЯТЬ ПО 4 ГОДИНИ)

2300
26 ЧЕРВНЯ  2017

 РАНКОВА

  ШУЛЯВКА

ПН.СР.ПТ. 10.00-14.00

26.06

(12 ЗАНЯТЬ ПО 4 ГОДИНИ)

2600
2 СЕРПНЯ  2017

РАНКОВА

ФАСТОВ

 ПН.СР.ПТ. 10.00-14.00

2.08

(24 ЗАНЯТЬ ПО 3 ГОДИНИ)

2600

10 ЛИПНЯ 2017

РАНКОВА

ШУЛЯВКА

ПН. СР. ПТ. 10.30-14.00

10.07

(20 ЗАНЯТЬ ПО 3,5 ГОДИНИ)

2600
6 ЧЕРВНЯ   2017

РАНКОВА

  ШУЛЯВКА

ВТ.ЧТ. 9.00-13.00

6.06

(24 ЗАНЯТЬ ПО 3 ГОДИНИ)

2600
3 СЕРПНЯ 2017

РАНКОВА

  ШУЛЯВКА

ВТ.ЧТ. 9.00-12.00

3.08

 (24 ЗАНЯТЬ ПО 3 ГОДИНИ)

2600

                                                            

                               ДЕННІ ГРУПИ

ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ

ГРУПА

ФІЛІАЛ

ДНІ ВІДВІДУВАНЬ ГОДИНИ ЗАНЯТЬ ТЕРМІН ЗАНЯТЬ ЦІНА

26 ЧЕРВНЯ 2017

ДНЕВНАЯ

ШУЛЯВКА

ПН.СР.ПТ. 15.30-18.30

26.06

(18 ЗАНЯТЬ ПО 3 ГОДИНИ)

2600

26 ЧЕРВНЯ 2017

 

ДНЕВНАЯ

ШУЛЯВКА

ПН.СР.ПТ.

 12.30-15.30

26.06

(20 ЗАНЯТЬ ПО 3,5 ГОДИНИ)

2600

3 ЛИПНЯ 2017

ДНЕВНАЯ

ЕКСПРЕС

ШУЛЯВКА 

ПН.СР.ПТ.

 14.00-18.00

3.07

(24 ЗАНЯТЬ ПО 3 ГОДИНИ)

2300
2 СЕРПНЯ 2017

ДНЕВНАЯ

ФАСТОВ

ПН.СР.ПТ. 13.00-17.00

2.08

((12 ЗАНЯТЬ ПО 4 ГОДИНИ)

2600

20 ЧЕРВНЯ 2017

3 СЕРПНЯ 2017

ДНЕВНАЯ

ШУЛЯВКА

ВТ.СР.ЧТ.

ПН.СР.ПТ.

14.00-18.00

20.06

03.08

(24 ЗАНЯТЬ ПО 3 ГОДИНИ)

2600
10 ЛИПНЯ 2017

ДНЕВНАЯ

ЕКСПРЕС

ШУЛЯВКА

ПН.ВТ.СР.ЧТ.ПТ. 15.00-18.00

10.07

(24 ЗАНЯТЬ ПО 3 ГОДИНИ)

2600
4 ВЕРЕСНЯ 2017

ДНЕВНАЯ

ШУЛЯВКА

ПН.СР..ПТ. 12.00-15.00

15.05

(24 ЗАНЯТЬ ПО 3 ГОДИНИ)

2600
12 ЖОВТНЯ 2017

ДНЕВНАЯ

ШУЛЯВКА

ВТ.ЧТ. 15.00-18.00

12.10

(24 ЗАНЯТЬ ПО 3 ГОДИНИ)

2600
12 ЖОВТНЯ 2017

ДНЕВНАЯ

ШУЛЯВКА

ВТ.ЧТ. 15.00-18.00

12.10

(24 ЗАНЯТЬ ПО 3 ГОДИНИ)

2600

                                                    

                                   ВЕЧІРНІ     ГРУПИ

ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ

ГРУПА

ФІЛІАЛ

ДНІ ВІДВІДУВАНЬ ГОДИНИ ЗАНЯТЬ ТЕРМІН ЗАНЯТЬ ЦІНА
8 ЧЕРВНЯ  2016

ВЕЧІРНЯ    

ШУЛЯВКА

ВТ.СР.ЧТ. 18.00-21.00

8.06

(24 ЗАНЯТЬ ПО 3 ГОДИНИ)

2600
 3 СЕРПНЯ  2016

ВЕЧІРНЯ  

ШУЛЯВКА

ВТ.ЧТ. 18.00-21.00   

3.08

(24 ЗАНЯТЬ ПО 3 ГОДИНИ)

2600
8 ЧЕРВНЯ 2017

ВЕЧІРНЯ

ШУЛЯВКА

ВТ.СР.ЧТ. 18.00-21.00 

8.06

(27 ЗАНЯТЬ ПО 3,5 ГОДИНИ)

2600
4 ВЕРЕСНЯ  2017

ВЕЧІРНЯ  

ШУЛЯВКА

ПН.СР..ПТ. 16.00-19.00

4.09

(23 ЗАНЯТЬ ПО 3 ГОДИНИ)

2600

2 СЕРПНЯ 2017

 

ВЕЧІРНЯ

ФАСТОВ

ПН.СР.ПТ.

18.00-21.00

2.08

(24 ЗАНЯТЬ ПО 3 ГОДИНИ)

2200

2600

27 ВЕРЕСНЯ  2017

ВЕЧІРНЯ   

ШУЛЯВКА

ВТ.ЧТ. 18.00-21.00

27.09

(24 ЗАНЯТЬ ПО 3 ГОДИНИ)

2600

                                            

                             ГРУПИ   ВИХІДНОГО   ДНЯ 

                                         

ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ

ГРУПА

ФІЛІАЛ

ДНІ ВІДВІДУВАНЬ ГОДИНИ ЗАНЯТЬ ТЕРМІН ЗАНЯТЬ ЦІНА
25 ЧЕРВНЯ   2017

ВИХІДНОГО  ДНЯ  

ШУЛЯВКА

СБ.НД. 9.00-13.00

25.06

(12 ЗАНЯТЬ ПО 4 ГОДИНИ)

2600
24 ЧЕРВНЯ 2017

ВИХІДНОГО  ДНЯ  

ШУЛЯВКА

СБ.НД 13.00-17.00

24.06

 (12 ЗАНЯТЬ ПО 4 ГОДИНИ)

2600

 17 ЧЕРВНЯ 2017

12 СЕРПНЯ 2017

ВИХІДНОГО  ДНЯ  

ШУЛЯВКА

СБ.НД 13.00-15.00 

17.06

12.08

(12 ЗАНЯТЬ ПО 4 ГОДИНИ) АБО 8 ЗАНЯТЬ ПО 6 ГОДИН

2600

5 СЕРПНЯ 2017

ВИХІДНОГО  ДНЯ  

ШУЛЯВКА

СБ.НД

 

                                                                                        

                 Програма курсу «Бухгалтерський облік з нуля + 1С 8.3»


1 . Рахунки бухгалтерського обліку , їх будова і значення
o Поняття бухгалтерського обліку .
o Господарські засоби підприємства та джерела їх утворення.
o План рахунків бухгалтерського обліку . Рахунки . Поняття Дебет Кредит . Сальдо. Система подвійного запису .
o Рахунки бухгалтерського обліку , їх значення і будову. Кореспонденції рахунків . Бухгалтерські проводки.
o Подвійний запис , його суть і значення
o Оборотно - сальдова відомість
o Взаємозв'язок між балансом і рахунками
o Документальне оформлення
Практичне заняття: Відображення господарських операцій на рахунках . Відкриття рахунків . Сальдо на рахунках бухгалтерського обліку . Формування оборотно - сальдової відомості і зв'язок з балансом.
2 . Створення підприємства .
Статутний фонд 
Розрахунки з засновниками
КВЕДи
Реєстрація підприємства та ФОП в ЄДРПОУ
Фонд соціального страхування на випадок безробіття

Фонд соціального страхування від тимчасової втрати працездатності
Державна фіскальна служба
Реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності на єдиному податку
Реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності на загальній системі оподаткування
Реєстрація РРО
Ліцензування підприємницької діяльності
Торговий патент
Облікова політика підприємства
Практичне заняття в 1С 8.3: Створення підприємства а довіднику « Організацій ». Облікова політика підприємства .
3 Первинні документи
Первинні документи . Оформлення первинних документів .
Практичне заняття : заповнення первинних документів: договори, рахунки , накладні , довіреності , платіжні доручення , прибуткові та видаткові касові ордери , звіт про використання коштів
4 . Облік грошових коштів на поточному рахунку в банку
Відкриття рахунків у банках
o Бухгалтерський облік грошових коштів на поточному рахунку в банку
o Порядок ведення обліку грошових коштів на поточному рахунку в банку
o  Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку . Вивчення проводок .
o Практичне заняття в 1С 8,3 : оплата постачальникам за товари , роботи, послуги; відображення надходження грошових коштів від покупців за товари , роботи , послуги . Оплата податків і внесків . Внесок готівкою грошовими коштами в статутний капітал. Оплата послуг банку .
5 . Облік грошових коштів в касі
o Бухгалтерський облік грошових коштів у касі
o Ліміт залишку готівки в касі
o Договір про матеріальну відповідальність касира
o Реєстрація ПКО та ВКО . Формування касової книги. Формування статей руху готівкових та безготівкових грошових коштів .
o Інвентаризація грошових коштів у касі
o Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку . Вивчення проводок 
o Практичне заняття: Проведення господарських операцій з готівковим грошовим коштам у касовій книзі 
o Практичне заняття в 1с 8.3 : Формування довідників «Каса» , статті рух грошових коштів . Розрахунки з підзвітними особами . Внесок готівки в банк.
6 . Облік розрахунків з підзвітними особами
o Порядок оформлення авансового звіту по витратах на відрядження (добові , проїзд, проживання та інших витрат)
o Порядок оформлення в програмі авансового звіту на придбання ТМЦ
o Порядок оформлення авансового звіту після оплати контрагенту через підзвітну особу
o Порядок повернення підзвітних сум або компенсації перевитрат підзвітним особам
Практичне заняття в 1С 8.3: Розрахунки з підзвітними особами , видача готівки , здача в банк невикористаних коштів . Звіти про використані кошти
7 . Облік доходів і витрат підприємства
o Сутність і визначення витрат
o Поточний облік витрат
o Поняття доходу , його склад і оцінка
o Класифікація доходів
8 . Облік запасів
o Нормативна база організації обліку запасів на підприємстві
o Бухгалтерський облік запасів
o  УКТЗЕД
o Первинна документація з обліку запасів 
o Складський облік: Інвентаризація ТМЦ. Оприбуткування надлишків. Списання ТМЦ. Переміщення ТМЦ.
o Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку . Вивчення проводок
Практичне заняття в 1С 8.3 : створення довідників «номенклатура» Робота зі списком.
9 . Розрахунки з покупцями і постачальниками (дебіторська та кредиторська заборгованості)
o Суть обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками
o Схема рахунків та розрахунків з контрагентами
o Облік операцій з надходження від постачальників , оформлення операцій повернень постачальникам , коригування податкового кредиту
o Облік операцій з покупцями , оформлення операцій повернень від покупців , коригування податкових зобов'язань
o Практика в 1С8 ,3 : створення довідника « Контрагенти ».
o Проведення господарських операцій з придбання та продажу послуг. Оформлення рахунків , накладних , податкових накладних , довіреностей . Оплата рахунків . Проведення звірки взаєморозрахунків з контрагентами , проведення інвентаризації розрахунків з контрагентами .
10 . Облік основних засобів
o Визначення основних понять , класифікація та оцінка основних засобів
o Облік основних засобів
o Амортизація основних засобів , методи амортизації
o Надходження ОС: покупка , внесок у статутний капітал , безоплатне отримання
o Введення в експлуатацію ОС , установка методів амортизації
o  Списання , переміщення ОС
o Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку . Вивчення проводок 
o Інвентаризація ОС
o Формування в програмі актів прийнять до обліку , списань , відомостей амортизації та інвентарних карток ОС
o Практичне заняття в 1С 8,3 : придбання основних засобів , введення в експлуатацію , нарахування амортизації . Формування звітів по рахунку 10
11 . Облік малоцінних необоротних матеріальних активів ( МНМА)
o Поняття малоцінні необоротні матеріальні активи
o Бухгалтерський облік малоцінних необоротних матеріальних активів
o Амортизація та вибуття малоцінних необоротних матеріальних активів
o Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку . Вивчення проводок 
o Практичне заняття в 1С 8,3 : придбання малоцінних необоротних матеріальних активів , уведення в експлуатацію , нарахування амортизації . Формування звітів за рахунком 1121
12 . Облік нематеріальних активів
o Визначення та оцінка нематеріальних активів
o Бухгалтерський облік нематеріальних активів
o Амортизація НМА , методи амортизації
o Надходження НМА : покупка , внесок у статутний капітал
o Введення в експлуатацію НМА , установка методів амортизації
o Списання НМА
o Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку .Вивчення проводок
o Інвентаризація НМА
o Формування в програмі актів прийнять до обліку , списань , відомостей амортизації та інвентарних карток НМА
o Практичне заняття в 1С 8,3 : придбання нематеріальних активів , прийняття до обліку. Формування звітів за рахунком 127
13 . Облік кадрів і витрат на оплату праці
Кадровий облік на підприємстві
Штатний розклад
Особиста картка
Прийом на роботу працівників
Облік трудових книжок
Табель обліку робочого часу
Нарахування та виплата заробітної плати
Нарахування допомоги з тимчасової втрати працездатності
Види відпусток . Нарахування відпускних.
Звільнення співробітників . Нарахування розрахункових .
o Практичне заняття : заповнення табеля обліку робочого часу. Нарахування заробітної плати в розрахунково - платіжних відомостях , виплата заробітної плати за платіжними відомостями .
o Практичне заняття в програмі 1с 8.3: Порядок заповнення довідників « фізичних облич« співробітників » організацію (введення відомостей про податкові пільги , інвалідності , пенсіонерів)
o Порядок введення даних про вжиті співробітниках (установка посад , штатних окладів , нарахувань і утримань для конкретних працівників ), формування порядку віднесення на витрати витрат по зарплаті
o Порядок зміни даних про співробітників (переміщення , зміна окладів , звільнення з організації ), налаштування позицій « штатний працівник » і « працівник за сумісництвом»
o Заповнення параметрів облікової політики з персоналу
o Налаштування параметрів обліку для нарахування заробітної плати . Налаштування ставок податків і внесків , параметрів для формування платіжних документів за внесками до фондів
o Порядок заповнення регламентованого виробничого календаря для врахування норм відпрацьованого часу
o Порядок нарахування та виплати зарплати працівникам два рази на місяць , порядок оформлення в програмі сплати податків по зарплаті при дворазову виплату , формування розрахункових листів співробітників і платіжних відомостей
o Порядок оформлення в виплати зарплати через касу підприємства та на особисті банківські рахунки працівників
o Формування платіжних документів по внесках до фондів
o Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку . Вивчення проводок .
o Створення планових нарахувань ( відпускних , лікарняних ) і порядок їх відображення в програмі , облік коштів , отриманих з соціальних фондів
o Формування довідки про доходи працівників , склепінь про нарахування до фондів , заяву на надання ПСП , наказів і особистих карток працівників
                                                         Викладачі курсі бухгалтера з нуля в комплексі з 1С 8.3

 

Степаненко Наталія Петрівна викладач курсів бухгалтерів ,

1С підприємство 8.3, ведення обліку та звітності підприємця.

 

Освіта: вища, Тернопільська академія народного господарства, фінанси; Міжнародна академія управління бізнесу і права, економіст-бухгалтер; Національна аграрна академія, економіка.

Досвід роботи головним бухгалтером в різних сферах діяльності (торгівля, виробництво, будівництво, громадське харчування, надання послуг, освіта, бюджетні організації, ведення обліку підприємців на різних системах оподаткування) більше 20 років і викладання на курсах у навчальних центрах Києва понад 10 років. Досконало володіє всіма бухгалтерськими програмами (1С 7.7, 1С 8.2,8,3 Медок, СОНАТА та ін.).